Dr Rastko Ristić


Stomatološki fakultet u Pančevu završio 2009.godine a master rad „Estetski inleji u stomatologiji“ odbranio 2010.godine. Po završetku studija odpočinje doktorski staž u Domu zdravlja „Dr Milutin Ivković“ a uporedo odlazi u stomatološku kliniku „Kosovčević“ kod dr sci,mr sci Zorana Kosovčevića gde se stručno usavršava iz kliničke stomatologije a posebno iz implantologije i stomatološke protetike.

Nakon završenog doktorskog staža polaže državni ispit. Usvaršava svoja znanja na domaćim i svetskim kongresima, simpozijumima i kursevima.