Dr Nina Ristić


Stomatološki fakultet u Pančevu završila 2009.godine a master rad „Prognoza bolesti i plan terapije obolelih od parodontopatije“ odbranila 2010.godine. Odmah po završetku studija otpočinje sa obaveznim lekarskim stažom u domu zdravlja „Dr Milutin Ivković“ u Beogradu u trajanju od godinu dana i 2011. godine u novembru polaže državni ispit.

Uporedo sa doktorskim stažom odlazi u privatnu ordinaciju „dr Momčilo Simić“ gde se stručno usavršava iz oblasti stomatološke protetike,endodoncije i estetske stomatologije. Redovan je član Stomatološke komore Srbije, Srpskog lekarskog društva i Dental XP (American Dental Association CERP Recognized provider of Continuing Education Credits). Stalni je učesnik kongresa i simpozijuma kako u zemlji tako i u inostranstvu sa posebnim osvrtom na stomatološku protetiku i endodonciju.